Yükleniyor

28%


İlgi için sanat, ikna için bilim.

Rekabetçi markalar, fikirlerin ve düşüncelerin kalitesine önem verirler. Yeni fikirlere, yeni uygulamalara, yeni metotlara, yeni bilgilere açık oldukları gibi, kaliteli iletişimin de marka için en iyi yol olduğunu bilirler.

Onlar, kıvrak cümlelerin arkasına gizlenmiş başarısız stratejilerin tuzaklarına düşmezler. Çünkü iletişimin sadece süslü sözlerle başarılı olamayacağının farkındadırlar. Eleştirir, soru sorar ve reklam araştırmalarının sonuçlarını detaylarıyla ölçümlerler.

Aynı bilinçle yola çıkan Roots Istanbul, marka iletişiminin sanatsal yönü olduğu kadar bilimsel yönünün de olması gerektiğini savunur.
İlgi için sanatı, ikna için bilimi kullanmak adına sosyoloji, psikoloji ve semiyoloji gibi birçok bilim dalındaki gelişmeleri yakından takip ederek, elde ettiği verileri marka iletişimini 
en etkili biçimde kullanabilmek için sanatıyla harmanlar.

Bu harmanla İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştirdiği gibi X,Y,Z kuşağını birbirine bağlayan yaratıcı bir bakış açısı geliştirerek, markalara beklentilerini karşılayacak kaliteli iletişim imkânı sunar.